เลือกใช้ท่อพีวีซีที่เหมาะสมสำหรับระบบน้ำทิ้ง หากปนเปื้อนสารเคมี ต้องแยกจุดระบายให้ชัดเจน

เลือกใช้ท่อพีวีซีที่เหมาะสมสำหรับระบบน้ำทิ้ง หากปนเปื้อนสารเคมี ต้องแยกจุดระบายให้ชัดเจน

 

                ท่อพีวีซีมีความสำคัญกับการวางระบบน้ำทิ้งซึ่งถือเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่จะละเลยกันไปไม่ได้ เพราะของเสียที่ทิ้งลงไปแต่ละครั้งนั้นอาจมีส่วนผสมของกรดหรือด่างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการจัดการให้ดี ผลเสียนั้นก็อาจเกิดขึ้นได้ วิธีการจัดการคือต้องทราบก่อนว่าในหน่วยงานแต่ละแห่งนั้นมีการใช้ของเสียใดที่เป็นอันตรายบ้าง หรือมีการใช้สารเคมีใดบ้าง แล้วแยกจุดทิ้งให้ชัดเจน ท่อพีวีซีนั้นทนต่อการกัดกร่อน ราคาไม่แพงจึงสามารถนำมาใช้เพื่อระบายของเสียได้ดี
 
 
                ของเสียต้องแยกประเภท หากเป็นของเสียอันตรายที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก ไม่ควรทิ้งเด็ดขาด แม้ว่าท่อพีวีซีทุกสีทั้งสีฟ้า จะสามารถทนทานได้ แต่โลหะหนักเหล่านี้จะเกิดการสะสมและเกิดอันตรายกับทั้งพืช สัตว์และมนุษย์ ต้องแยกและส่งทำลายให้ถูกต้องตามหลักสากล แต่หากสารเหล่านั้นเป็นกรด หรือเบสรุนแรง ก่อนการทิ้งให้ทำการลดความเข้มข้นด้วยการเติมน้ำปริมาณมาก ๆ หรือทำให้เป็นกลางก่อนด้วยการเติมสารที่มีค่าความเป็นกรดด่างตรงกันข้ามกันเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสะเทิน ปรับให้เป็นกลางก่อน จึงค่อยทิ้งผ่านท่อน้ำทิ้งซึ่งต้องเลือกใช้ท่อพีวีซีที่มีขนาดความหนาเพียงพอเพื่อป้องกันการแตกหักที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยได้               
 
                หากว่าไม่ทราบว่าของเสียที่ทิ้งนั้นมีการปนเปื้อนหรือไม่ต้องทำถังพักเพื่อนำไปส่งบำบัดต่อ แต่อย่างน้อยก็ต้องทราบว่าเป็นประเภทของเสียประเภทกรด หรือของเสียประเภทด่าง ไม่ควรทิ้งรวมกันเพราะไม่ทราบว่าสิ่งที่ปนเปื้อนนั้นอาจทำปฏิกิริยากันอย่างรุนแรงก็ได้ ส่วนที่เป็นตะกอนต้องแยกออกก่อน เพราะแม้ว่าท่อพีวีซีจะทนความเป็นกรดด่างได้ดีแต่สำหรับตะกอนที่ตกค้างอาจทำให้ท่อเกิดการอุดตันได้ ทำความสะอาดยาก ตะกอนเหล่านั้นก็ห้ามทิ้งลงแม่น้ำหรือแหล่งธรรมชาติให้ส่งทำลายตามหน่วยงานที่รับเรื่องนี้โดยตรงเพราะไม่ทราบว่ามีสารใดเป็นอันตรายรุนแรงบ้างหรือไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทดสอบและกำจัดอย่างถูกวิธี               
               

                หากไม่ทราบจริง ๆ ว่าของเสียเหล่านั้นเป็นสารชนิดใด ไม่ทราบว่าเป็นกรดหรือด่าง ห้ามทิ้งลงระบบระบายน้ำเสียเด็ดขาด ไม่ใช่ว่าท่อพีวีซีจะทนต่อการกัดกร่อนไม่ได้แต่เป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากสารเหล่านั้นที่มีการปนเปื้อน หลาย ๆ ครั้งที่อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงจนถึงขั้นระเบิดเลยก็มี ให้กำหนดสารเหล่านี้เป็นสาร unknown แล้วทำการส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการกำจัดของเสียเป็นผู้มารับและนำไปบำบัดต่อไป หน่วยงานดังกล่าวส่วนมากเป็นบริษัทของเอกชนดังนั้นการส่งของเสียไปกำจัดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะถือเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอีกทางหนึ่งและเพื่อความปลอดภัยของหน่วยงานของคุณเองด้วย