เลือกท่อ hdpe เพื่อเดินระบบสายไฟภายในอาคาร ต้องวางแผนอย่างรัดกุมและประหยัดที่สุด

เลือกท่อ hdpe เพื่อเดินระบบสายไฟภายในอาคาร ต้องวางแผนอย่างรัดกุมและประหยัดที่สุด


                งานทางด้านไฟฟ้าในอาคาร เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ส่วนมากจะนำท่อ hdpe มาใช้เพื่อร้อยสายไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังสามารถที่จะทาสีปรับตำแหน่งการติดตั้งให้สวยงามได้ตามต้องการและที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วย หากท่านใดไม่ทราบว่าท่อ hdpeแบบใดใช้ในการเดินร้อยสายไฟ ให้สังเกตแถบสีส้มบนท่อ ซึ่งมีการทำแยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งานได้อย่างถูกประเภท ส่วนขนาดของท่อที่จะใช้ก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟที่จะทำการเดินด้วย

                เมื่อมาพูดกันถึงเรื่องการวางแผนเพื่อเดินสายไฟภายในอาคารนั้นมีหลักการสำคัญก็คือต้องประหยัดสายไฟให้มากที่สุด ในขณะที่งานเดินสายไฟต้องเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากที่สุดเช่นกัน คงต้องแยกประเด็นการวางแผนออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการประหยัดสายไฟ เหตุผลคือสายไฟที่ยาวมากจะมีการสะสมของพลังงานความร้อนได้มากเพราะเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่าน คุณสมบัติของสายไฟคือมีความต้านทาน เมื่อมีความต้านทานจะเกิดการสะสมพลังงานและแผ่ออกไปในรูปของความร้อนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายยิ่งยาวมากก็ยิ่งมีความต้านทานมาก จึงต้องพยายามวางแนวสายไฟให้ประหยัดที่สุด การเดินสายไฟอาจเดินซ่อนใต้เพดานหรือเดินไปกับแนวผนัง หากซ่อนใต้เพดานอาจดึงตรงจากมุมถึงอีกมุมได้ แต่หากเดินตามแนวผนัง เพื่อความเรียบร้อยสวยงามจะเดินชิดมุมระหว่างผนังและกำแพง ซึ่งอาจสิ้นเปลืองสายไฟมากกว่าการเดินแบบตัดตรงมุมถึงอีกมุม แต่ไม่ว่าจะเดินแบบใดก็จำเป็นต้องร้อยด้วยท่อ hdpeเพราะช่วยป้องกันความเสียหายจากหนู หรือจากการกระทบกระแทกจากการทำงานอื่น ๆ ภายหลังมีการเดินสายไฟแล้ว ซึ่งหากต้องการให้งานดูเรียบร้อยมากขึ้นก็สามารถที่จะทาสีทับท่อ hdpe ไปด้วยเลยก็ได้
 
                เมื่อมองรวม ๆ แล้วเหมือนว่าความเรียบร้อย สวยงามจะสวนทางกับความประหยัด แต่สำหรับการเดินสายไฟที่จำเป็นต้องคงความเรียบร้อยไว้ และยังมีหลักการเสริมเพื่อประหยัดสายไฟได้มากที่สุดด้วยก็คือพยายามวางแนวของปลั๊กหรือสวิตช์ให้อยู่ทางผนังด้านที่ใกล้กับคัตเอาต์หลักของอาคาร และพยายามวางแนวเช่นนี้ให้เหมือน ๆ กันในทุก ๆ ชั้นเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเกิดความเคยชินว่าแนวนี้จะเป็นแนวของการติดตั้งสวิตช์และปลั๊กนั่นเอง เลือกท่อ hdpeไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะเวลาวางแนวเข้ามุมจะทำได้ยาก เมื่อทำแบบนี้แล้วจะพบว่าในการวางผังการเดินสายไฟภายในอาคารนั้นจะมีราคาต้นทุนที่ต่ำลงมา รวมไปถึงผู้ใช้งานก็ประหยัดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย งานดูดีแบบมืออาชีพเช่นนี้ทำได้ไม่ยากเลย