ใช้ท่อ pvc เดินระบบน้ำหยด ทั้งสะดวก ประหยัดและคุ้มค่า

ใช้ท่อ pvc เดินระบบน้ำหยด ทั้งสะดวก ประหยัดและคุ้มค่า

               การจัดการกับระบบน้ำด้วยท่อ pvcสำหรับการเกษตรนั้นเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้ามไป หากสามารถจัดการได้ดีจะทำให้ราคาต้นทุนของคุณนั้นลดต่ำลงไปได้อีกมากเลยทีเดียว ประเด็นหนึ่งที่คุณควรทราบก็คือพืชส่วนมากนั้นต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ได้ต้องการในปริมาณที่มากเกินไป โดยอาศัยการดูดซึมผ่านราก แต่เดิมการรดน้ำอาจมีการใช้ท่อ pvc เดินไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่ใกล้กับส่วนที่มีการเพาะปลูก เพื่อให้สะดวกต่อการรดน้ำ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้พบวิธีที่จะช่วยประหยัดน้ำได้มากขึ้น นั่นก็คือระบบน้ำหยดนั่นเอง


               ทำไมการทำระบบน้ำหยดด้วยการเดินท่อ pvc จึงประหยัดน้ำได้มากกว่า? ประเด็นหลัก ๆ เลยก็คือพืชได้รับปริมาณน้ำตามที่ต้องการโดยไม่มีการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์เลย เมื่อการรดน้ำในแบบเดิมนั้นจะมีการรดจนเปียกโชก แต่รากพืชต้องการเวลาในการดูดซึมน้ำ ซึ่งต้องเป็นเวลาหลังจากที่รากพืชนั้นอยู่ในส่วนที่เปียกชื้นพอ เมื่อมีการรดน้ำบนพื้นที่แห้งต้องอาศัยเวลาเพื่อให้น้ำซึมลงไปในดิน ทำให้ดินรอบ ๆ รากนั้นเปียกชื้นแล้วหลังจากนั้นอีกระยะหนึ่งรากจึงเริ่มมีการดูดซึมน้ำได้ ระยะเวลาที่ผ่านไปนี้น้ำมีอัตราการระเหยออกสู่อากาศไปมากแล้ว ในขณะที่พืชดูดซึมไปเท่าที่ต้องการเท่านั้นไม่ได้ดูดซึมไปทั้งหมดของปริมาณน้ำที่รดลงไป การแก้ปัญหาด้วยการเดินท่อ pvc จึงเป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสูญเสียน้ำได้ เพราะน้ำที่หยดลงไปจะทำให้ดินบริเวณนั้นเปียกชุ่มตลอดเวลา รากพืชสามารถดูดซึมน้ำได้ตลอดวันโดยไม่ขาดช่วง อัตราการดูดน้ำของพืชขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดหากมีการสังเคราะห์แสงมากจะคายน้ำมาก เมื่อคายน้ำมากก็จะต้องการน้ำมากตามไปด้วย ผู้ปลูกจึงควรเข้าใจธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดด้วย เพื่อให้การเลือกใช้ขนาดท่อ pvcได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีนี้นอกจากจะประหยัดน้ำแล้วพืชก็ยังโตเร็วกว่าการรดน้ำแบบเดิมอีกด้วย


                สำหรับระบบน้ำหยดจากการเดินท่อ pvc นั้นจะมีการเจาะรูแล้วเชื่อมต่อสายไปยังโคนต้นไม้แต่ละต้น ไม่จำเป็นต้องเจาะรูให้ถี่มาก เจาะตามปริมาณของต้นไม้ที่จะให้น้ำ จากนั้นปรับอัตราการหยดให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด ปริมาณการหยดส่วนมากจะอยู่ในช่วง 10 – 50 หยดต่อนาที ชนิดของท่อ pvc ที่ใช้ก็ไม่ได้จำกัดรูปแบบ แล้วแต่คุณจะเลือกใช้จะเป็นท่อสีฟ้า ก็ได้ทั้งสิ้น สิ่งที่ต้องคอยตรวจสอบก็คือมีการรั่วซึมหรือไม่ โดยพิจารณาจากอัตราการหยด หากต่ำลงกว่าที่กำหนดอาจหมายความว่าเกิดรอยแตกรั่วซึมระหว่างทางได้ รีบหาจุดที่เสียหายแล้วทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อย