ใช้ท่อ pvc ฝังดินเพื่อติดตั้งระบบสปริงเกอร์ให้แปลงเกษตร ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย งานก็ดูเป็นมืออาชีพ

ใช้ท่อ pvc ฝังดินเพื่อติดตั้งระบบสปริงเกอร์ให้แปลงเกษตร ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย งานก็ดูเป็นมืออาชีพ

               ก่อนจะมีการนำท่อ pvc มาใช้กับการเกษตรนั้น เดิมการทำแปลงการเกษตรที่ต้องการการรดน้ำอย่างทั่วถึงนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว มีการใช้กำลังคนในการรดน้ำเมื่อถึงกำหนดเวลาของแต่ละวัน แต่ปัญหาที่พบก็คือเมื่อมีการใช้แรงงานคนในการรดน้ำนั้นจะเสียเวลาไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกับแปลงเกษตรที่มีขนาดใหญ่ กว่าจะทำการรดน้ำจนทั่วถึงก็เสียเวลาไปค่อนข้างมาก เมื่อต้องรวมกับเวลาที่อาจต้องมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งแล้วอาจทำให้ไม่เกิดความลื่นไหลในการทำธุรกิจเท่าที่ควร ในระยะหลังจึงมีการนำท่อ pvc มาปรับใช้สำหรับการเกษตรมากขึ้น


                แนวทางในการประยุกต์ใช้ท่อ pvc ก็คือการเดินระบบท่อประปารดน้ำ หรือระบบสปริงเกอร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาที่ต้องการให้น้ำพืช ซึ่งสามารถที่จะทำการปล่อยน้ำจากที่เดียวเพื่อให้ทั้งแปลงการเกษตรนั้นได้รับน้ำไปพร้อม ๆ กัน ราคาต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวกับค่าแรงงานจึงลดต่ำลงไป เหลือแค่เพียงการลงทุนเดินระบบสปริงเกอร์ด้วยท่อ pvc ในตอนแรกเท่านั้น เมื่อมีการนำไปใช้ก็พบปัญหาที่ตามมาก็คือท่อเกิดการแตกหักเสียหายเนื่องจากถูกเหยียบในขณะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ต้องเปลี่ยนท่อใหม่ เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้การวางระบบรดน้ำด้วยท่อ pvc จึงควรวางแผนเดินท่อฝังดินไว้เลยตั้งแต่แรก โดยการฝังท่อ pvc ควรให้ลึกจากพื้นราว 20 ซม.แล้วการกลบดินให้แน่นเพื่อให้สามารถเดินผ่านได้ตามปกติ ด้วยระยะที่ฝังไม่ลึกมานี้จะมีข้อสะดวกในกรณีที่เกิดการรั่วซึม คุณจะสามารถสังเกตรอยเปียกชื้นได้ซึ่งจะทำการปรับเปลี่ยนได้ง่ายด้วยเช่นกัน หากเป็นแปลงเกษตรควรวางแนวไปตามแนวขนานกับแปลง ให้รัศมีของสปริงเกอร์นั้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแปลง ดังนั้นจำนวนสปริงเกอร์จึงขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงเกษตรของคุณด้วย

 

                ส่วนขนาดของท่อ pvc นั้นขึ้นอยู่กับการวางระบบของคุณเอง หากใช้จำนวนสปริงเกอร์มากก็ต้องใช้ท่อส่งหลักที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยคุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดท่อที่เหมาะกับสปริงเกอร์ แต่ละขนาดได้โดยหาข้อมูลจาก “อัตราการไหลสูงสุด” เมื่อมีจำนวนสปริงเกอร์มากขึ้นก็ต้องเลือกท่อส่งหลักให้มีปริมาณการไหลที่เพียงพอต่อความต้องการของสปริงเกอร์ทุกตัวด้วยเช่นกัน เมื่อทำระบบได้เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถลดเวลาในการรดน้ำได้อีกมากเลยทีเดียว งานก็ดูเรียบร้อย ไม่เห็นท่อ pvcวางให้เกะกะเสี่ยงต่อความเสียหายเลย นอกจากนั้นคุณยังสามารถวางแผนที่จะติดตั้งระบบ timer เพื่อกำหนดเวลาการปล่อยน้ำในภายหลังได้อย่างสะดวกอีกด้วย เพียงติดตั้งเข้าที่จุดปล่อยน้ำหลักเพียงจุดเดียวก็เป็นอันเรียบร้อย