ѡҹö CMT


ҹö CMT ҹ 3 4 5 6 7 8 䶺ءԡ 䶹 䶾ǹ 

ءҴ ءԴ Ҥçҹ ҤҶ١ ҤҼԵ

ҤҼ᷹˹ ҤѺ͡ҧ  觿շǻ 0864659484

Ҥ ҹ CMT ꡷
 

 "  Products CMT Cholburi Muang Thong  "
   Cholburi Muang Thong Company Limited
   manufactures and distributes agricultural implements
   covering all processes from 


" ´ͧ CMT ͡͡ѺҴç ͧöä "

 


" 䶺ءԡ (DISC PLOUGH) " 
" 䶹  䶾ǹ (POLY DISC) "
 


Դ

http://www.youtube.com/watch?v=jnF7Bn8SpOw&index=1&list=PLQvI8XwwN3ZZqSGXK17Km2jAUN3-tNTU1